sahypa_banner

Biz hakda

Biz kim

Biz kim

“LePure Biotech” 2011-nji ýylda döredildi. Hytaýda biofarmasewtika pudagy üçin bir gezeklik çözgütleriň lokalizasiýasy boldy.“LePure Biotech” gözleg we önümçilik, önümçilik we täjirçilik amallarynda giňişleýin mümkinçiliklere eýedir.“LePure Biotech” ýokary hilli we üznüksiz gowulaşmagy maksat edinýän müşderi merkezidir.Tehnologiýa innowasiýalarynyň netijesinde kompaniýa global biofarmanyň iň ygtybarly hyzmatdaşy bolmak isleýär.Biofarm müşderilerine ýokary hilli we innowasion bioprosess çözgütleri bilen güýç berýär.

600+

Müşderiler

30+

Patentlenen tehnologiýa

5000 + ㎡

10000 synp otagy

700+

Işgärler

Biz näme edýäris

“LePure Biotech” bioprosessiýa goşundylary üçin bir gezeklik enjamlary we sarp edilýän materiallary dizaýn etmekde, öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.

- Antikorlarda, sanjymlarda, öýjüklerde we gen terapiýa bazarlarynda köp sanly müşderä hyzmat edýäris

- Gözleg we gözleg, synag masştabynda we täjirleşdirilen önümçilik tapgyrynda dürli önümleri hödürleýäris

- streamokarky öýjük medeniýeti, aşaky akymlary arassalamak we bioprosessorda gutarnykly doldurmak boýunça giňişleýin çözgütler berýäris

Biziň talap edýän zatlarymyz

LePure Biotech hemişe ilki bilen hilini talap edýär.Bir gezeklik bioprosess ulgamlary bilen baglanyşykly 30-dan gowrak esasy patentlenen tehnologiýalara eýe.Önümler howpsuzlykda, ygtybarlylykda, arzan bahada we daşky gurşawy goramakda birnäçe artykmaçlygy görkezýär we biofarmasewtika kompaniýasyna GMP, daşky gurşawy goramak we EHS düzgünleriniň talaplaryny has gowy ýerine ýetirmäge kömek edip biler.

Biziň yzarlaýan zatlarymyz

Tehnologiýa innowasiýalarynyň netijesinde LePure Biotech global biofarmasewtiki kompaniýalaryň ynamdar hyzmatdaşyna öwrüldi, dünýäde biofarmasewtika pudagynyň sagdyn we çalt ösmegine itergi berdi we halk köpçüligi üçin has takyk we täsirli biofarmasewtikalara oňyn goşant goşdy.

Biziň yzarlaýan zatlarymyz
Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

- Jemi bioprosess çözgütleri

- Ultra arassa amal
5-nji synp we 7-nji synp otaglary

- Halkara hil standartlaryna laýyklyk
ISO9001 hil ulgamy / GMP talaplary
RNase / DNase mugt
USP <85>, <87>, <88>
ISO 10993 biokompatisiýa synagy, ADCF synagy

- Giňişleýin tassyklama hyzmatlary
Çykarylýan zatlar we elýeterli zatlar
Steril süzgüç tassyklamasy
Wirusy hereketsizleşdirmek we arassalamak

- ABŞ-da innowasiýa merkezi we tejribeli satuw topary

Taryh

 • 2011-nji ýyl

  - Kompaniýa döredildi

  - Useeke-täk ulanmak tehnologiýasy lokallaşdyryldy

 • 2012

  - Perişde maýa goýumyny aldy

  - “C” arassa zawod gurdy

 • 2015

  - Milli ýokary we täze tehnologiýa kärhanasy hökmünde kepilnama

 • 2018

  - Goşmaça SUS önümçilik liniýasyny giňeltdi

  - Öýde ösdürilip ýetişdirilen film başlandy

 • 2019

  - LePure Biotech-iň “Nutörite iýmitlendiriji ammar çözgüdi we daşarky giňişlikde köpeltmek üçin önümler” Chang'e 4 bilen Aýa gitdi

 • 2020

  - “LePure Lingang Class 5” ultra arassa zawod işe girizildi
  - COVID-19 sanjym taslamasy
  - “Şanhaýyň ýöriteleşdirilen, arassalanan, tapawutlandyrylan we täzelikçi” SMB kärhanasy

 • 2021

  - B we B + seriýasyny tamamlamak
  - Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrligi tarapyndan baha berlen innowasiýa we ýöriteleşdirilen KOK “Kiçijik ägirt”
  - Sterilizasiýa derejeli kapsula süzgüji
  - “LeKrius®” filmi üstünlikli özleşdirildi
  - Özbaşdak ösen LePhinix® bir gezeklik bioreaktor

 • 2021

  - Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrligi tarapyndan baha berlen innowasiýa we ýöriteleşdirilen KOK-laryň “Kiçijik ägirt”