sahypa_banner

Habarlar

“LePure Biotech” 100 million RMB-dan gowrak bahadan GeShi Fluid-i satyn aldy we süzgüç işinde öňdebaryjy orny eýeledi

2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda Şanhaý, Hytaý - Bioprosessli bir gezeklik tehnologiýa we çözgütleri üpjün edýän Hytaýyň öňdebaryjy üpjünçisi LePure Biotech, 100 million RMB-den gowrak bahadan GeShi Fluid-iň 100% satyn alynmagynyň tamamlanandygyny habar berdi.

Bu satyn alyşdan soň, täze süzgüçli iş bölümi geljekde işewürligiň 10% - 15% goşant goşup biljek we biofarmasewtiki müşderiler üçin has köp ugurly we giňişleýin süzgüç önümlerini we çözgütlerini üpjün edip biljek LePure Biotech-iň esasy iş bölegine öwrüler. sarp ediji üpjün edijiniň öňdebaryjy orny.

GeShi Fluid, süzgüç we arassalaýyş tehnologiýasynyň gözleglerine, şeýle hem süzgüç önümçiligine gönükdirilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri döredilýär.GeShi Fluid, ýokary we durnukly önümiň hili bilen doly hil we tassyklama ulgamyny döretdi, GeShi Fluid biofarmasewtiki önüm standartlaryna we tassyklama talaplaryna laýyk bolup bilýän az sanly süzgüç öndürijilerinden biridir.GeShi Fluid-iň ýyllyk önüm kuwwaty bir milliondan gowrak süzgüç, LePure Biotech her ýyl takmynan 100,000 süzgüç öndürýär, satyn alnandan soň, LePure Biotech özbaşdak ösen membranany millionlarça özbaşdak süzgüçlere ýerleşdirip biler we şeýlelik bilen çykdajylary azaldar. .

“GeShi Fluid-iň müşderileriniň 99% -i derman öndürýän kompaniýalar, berk hil gözegçiliginiň talaplary barada ylalaşyk gazanyp bileris.Süzgüçli işde, LePure Biotech-iň güýçli ylmy gözleg mümkinçilikleri we GeShi Fluid-iň ajaýyp önümçilik prosesi we hil gözegçiligi goşmaça artykmaçlyklary döredip biler we derman önümleri müşderileri tarapyndan giňden tanaljak we meşhur önümleri döredip biler. ”“LePure Biotech” -iň esaslandyryjysy we baş direktory Frank Wang aýtdy.

“LePure Biotech, ýokary derejeli bioprosessli, bir gezeklik sarp edilýän materiallar we dünýägaraýyşly enjamlar kärhanasy.LePure Biotech-iň ýolbaşçylygynda täze GeShi Fluid zehinleriň gurluşygynda, önümiň innowasiýasynda we bazaryň giňelmeginde durnukly ösüşe ýetjekdigine ynanýarys. "GeShi Fluid-iň esaslandyryjysy Weiwei Zhangan Weiwei aýtdy.微 信 图片 _20220701171338


Iş wagty: Iýul-01-2022